אישור כיבוי אש לעסק

מהו אישור כיבוי אש לעסק?

חוק רישוי עסקים מחייב עסקים רבים ברישיון כיבוי אש. קבלת הרישיון הינה לאחר קבלת רישיון עסק ממספר גורמים – רשויות המס, משרדי ממשלה רלוונטיים, ובהתאם לסוג העסק – גם אישור מנציבות כבאות והצלה.

מצד אחד, אמנם יש מגמה בשנים הארונות של הקלה בתהליך.  במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. 

אולם, לכל שאר העסקים, קבלת אישור כיבוי אש לעסק הינה תהליך מחויב, הכולל בתוכו הכנות מפורטות וביקורת בפועל בעסק (נציבות כבאות והצלה).

חברתנו מסייעת בתהליך הרישוי על ידי הציוד המתאים לסוג העסק, בדיקת תקינות ואחזקה והסבר על התהליך.

תהליך הוצאת אישור עבור כיבוי אש

הכנות – ביצוע סידורי כבאות בעסק

העסק מבצע את  סידורי הכבאות הנדרשים בו בהתאם למפרט הדרישות המקצועיות של כבאות והצלה לישראל.

הגשת בקשה – בקשה קבלת רישיון עסק חדש או לחידוש רישיון עסק קיים לרשות הרישוי, למשל הרשות המקומית.
יחד עם המסמכים הדרושים, הבקשה לאישור כיבוי אש לעסק מוגשת גם לרשות כבאות והצלה.

ביקור מפקח בטיחות אש בעסק – הבקשה מועברת מהרשות המקומית לבדיקת מפקח בטיחות אש בתחנת הכיבוי.
ככלל, המפקח יבצע ביקורת בעסק לבחינה האם בוצעו כל סידורי בטיחות האש וההצלה הנדרשים.
הביקורת בעסק מחוייבת בתשלום אגרה בגין ביקורת ציוד מקרקעין.
אם העסק עומד בדרישות, יוציא מפקח הבטיחות אישור, באם לא – תבוצע ביקורת חוזרת לבדיקת עמידה בדרישות הכבאות.

מתן אישור או סירוב לקבלת אישור כיבוי אש לעסק ואפשרות השגה

אם עמד העסק בכל דרישות הכבאות – יינתן לו אישור כבאות, ויומלץ לרשות המקומית על מתן רישיון עסק או חידושו.
אם גם לאחר ביקורת חוזרת, לא עמד עסק בכל דרישות הכבאות, תחליט כבאות והצלה לישראל כיצד לפעול, ובהתאם לנסיבות עשוייה להעביר לרשות המקומית סירוב למתן רישיון עסק.
לבעל העסק ניתנת אפשרות להשיג על ההחלטה מול גורמי הכבאות.

מה נדרש להגיש לצורך קבלת אישור כזה לעסק?

כתלות בסוג העסק, נדרשים מסמכים שונים להגשה. הם כוללים בדרך כלל פרטים כגון:
סקיצה/ תכנית מבנה של העסק עם פירוט של לוחות חשמל, ציוד כיבוי אש, פתחים ויציאות, מערכת גז ,מערכת מים לכיבוי,מנדפים ומערכות מיזוג אוויר וסוגי חומרי בניה.גם נדרש את מהות העסק המתוכנן, מיקומו, הפעילות העסקית הצפויה, תיאור האוכלוסייה שתאייש אותו (עובדים, לקוחות) ושעות פעילות

רשימת הסידורים לצורך קבלת אישור כיבוי אש

כתלות בסוג העסק, הסידורים לנושא כיבוי אש מוגדרים בצורה מפורטת באתר כבאות והצלה.
העסקים מחולקים לקטגוריות- ולכל אחת מוגדר באלו תנאים ניתן בכלל להגיש תצהיר, על פי הרפורמה שהוגדרה, ובאלו נדרש ביקור מפקח, והסידורים והציוד שנדרש שיהיו.

חברת על בוער מתמחה ארונות כיבוי אש, גלגלון לכיבוי אש לעסק ועוד.

אישור כיבוי אש – מה חשוב לדעת

על מנת לקבל רישיון עסק, או על מנת לקבל אישור לחידוש רישיון עסק במדינת ישראל, קבע המחוקק כי אחד האישורים שחובה להגיש, על מנת לקבל את אותו רישיון עסק, הינו אישור כיבוי אש.

ללא קבלת אישור כיבוי אש, לא יינתן רישיון עסק על – ידי הרשות המקומית.

אישור כיבוי אש לעסק

תהליך קבלת אישור כבאות עבר רישיון עסק:

הגשת בקשה – השלב הראשון בהליך קבלת אישור כיבוי אש, או חידושו, הינו הגשת הבקשה לרישיון לרשות המקומית (ברוב המקרים, הרשות המאשרת את הבקשה הינה הרשות המקומית).

יש ליצור קשר עם האגף העוסק ברישוי לעסקים ברשות המקומית. הרשות המקומית תדע להנחות את בעל העסק אילו מסמכים, או אישורים, נדרש עליו להגיש אליהם, על מנת לקבל את רישיון העסק או לחדש את הרישיון הקיים, בהתאם לסוג העסק ותכולתו. את סידורי בטיחות האש הנדרשים על פי אופי העסק, על מנת לקבל את אישור כיבוי האש לעסק, ניתן למצוא גם באתר הממשלתי של רשות הכבאות וההצלה לישראל.

ביקור מומחה בטיחות אש – לאחר העברת הבקשה אל הרשות המקומית, ובמידה וכל האישורים התקבלו באופן תקין, הרשות המקומית תעביר את הבקשה אל תחנת הכיבוי וההצלה האזורית לצורך בדיקה ובחינה על – ידי מפקח בטיחות אש מטעם תחנת הכיבוי.

מפקח הבטיחות יבצע ביקורת בעסק לצורך בחינה האם סידורי בטיחות האש וההצלה בוצעו כנדרש.
במידה ולא כל סידורי הבטיחות וההצלה בוצעו כנדרש בעסק, מפקח הבטיחות יגיש לבעל העסק דו”ח ובו רשימת הליקויים הנדרשים לתיקון.
במקרה זה, ייקבע מועד לבדיקה חוזרת ע”י מפקח הבטיחות.

קבלת אישור כבאות – לאחר בדיקת מפקח הבטיחות מטעם תחנת הכיבוי וההצלה האזורית ובמידה והעסק עמד בכל הדרישות, בהתאם לסוג העסק ולתכליתו, יעביר המפקח לבעל העסק את אישור כיבוי האש לעסק ובמקביל יעביר המלצה לרשות המקומית על מתן רישיון עסק, או חידושו.

במידה ובית העסק לא עמד בכל דרישות הכבאות, יעביר המפקח לרשות המקומית מכתב סירוב למתן/ חידוש רישיון עסק, עד אשר יתוקנו הליקויים הנדרשים על – ידי בית העסק. 

אישור כיבוי אש לעסק – תפנו למומחים

על מנת להקים עסק במדינת ישראל, אחד האישורים הנדרשים ובלעדיהם לא ניתן לקבל רישיון עסק, או לחדש רישיון לעסק קיים, הינו אישור כיבוי אש לעסק.

אישור הכבאות נלקח בצורה רצינית ולא מתפשרת ובעל העסק חייב למלא אחר כל הנחיות ודרישות המפקח מטעם תחנת הכיבוי וההצלה, על מנת שרישיון העסק שלו יאושר או יחודש וזה מתבצע על – ידי הגשת טפסים ואישורים לרשות המקומית וביקורת כיבוי אש.

מגוון רחב של פתרונות גילוי וכיבוי אש

לשיחת ייעוץ חינם וללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

התקשרו לייעוץ חינם