אישור כיבוי אש לעסק

מהו אישור כיבוי אש לעסק?

חוק רישוי עסקים מחייב עסקים רבים ברישיון כיבוי אש. קבלת הרישיון הינה לאחר קבלת רישיון עסק ממספר גורמים – רשויות המס, משרדי ממשלה רלוונטיים, ובהתאם לסוג העסק – גם אישור מנציבות כבאות והצלה.

מצד אחד, אמנם יש מגמה בשנים הארונות של הקלה בתהליך.  במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. 

אולם, לכל שאר העסקים, קבלת אישור כיבוי אש לעסק הינה תהליך מחויב, הכולל בתוכו הכנות מפורטות וביקורת בפועל בעסק (נציבות כבאות והצלה).

חברתנו מסייעת בתהליך הרישוי על ידי הציוד המתאים לסוג העסק, בדיקת תקינות ואחזקה והסבר על התהליך.

תהליך הוצאת אישור עבור כיבוי אש

הכנות – ביצוע סידורי כבאות בעסק

העסק מבצע את  סידורי הכבאות הנדרשים בו בהתאם למפרט הדרישות המקצועיות של כבאות והצלה לישראל.

הגשת בקשה – בקשה קבלת רישיון עסק חדש או לחידוש רישיון עסק קיים לרשות הרישוי, למשל הרשות המקומית.
יחד עם המסמכים הדרושים, הבקשה לאישור כיבוי אש לעסק מוגשת גם לרשות כבאות והצלה.

ביקור מפקח בטיחות אש בעסק – הבקשה מועברת מהרשות המקומית לבדיקת מפקח בטיחות אש בתחנת הכיבוי.
ככלל, המפקח יבצע ביקורת בעסק לבחינה האם בוצעו כל סידורי בטיחות האש וההצלה הנדרשים.
הביקורת בעסק מחוייבת בתשלום אגרה בגין ביקורת ציוד מקרקעין.
אם העסק עומד בדרישות, יוציא מפקח הבטיחות אישור, באם לא – תבוצע ביקורת חוזרת לבדיקת עמידה בדרישות הכבאות.

מתן אישור או סירוב לקבלת אישור כיבוי אש לעסק ואפשרות השגה

אם עמד העסק בכל דרישות הכבאות – יינתן לו אישור כבאות, ויומלץ לרשות המקומית על מתן רישיון עסק או חידושו.
אם גם לאחר ביקורת חוזרת, לא עמד עסק בכל דרישות הכבאות, תחליט כבאות והצלה לישראל כיצד לפעול, ובהתאם לנסיבות עשוייה להעביר לרשות המקומית סירוב למתן רישיון עסק.
לבעל העסק ניתנת אפשרות להשיג על ההחלטה מול גורמי הכבאות.

מה נדרש להגיש לצורך קבלת אישור כזה לעסק?

כתלות בסוג העסק, נדרשים מסמכים שונים להגשה. הם כוללים בדרך כלל פרטים כגון:
סקיצה/ תכנית מבנה של העסק עם פירוט של לוחות חשמל, ציוד כיבוי אש, פתחים ויציאות, מערכת גז ,מערכת מים לכיבוי,מנדפים ומערכות מיזוג אוויר וסוגי חומרי בניה.גם נדרש את מהות העסק המתוכנן, מיקומו, הפעילות העסקית הצפויה, תיאור האוכלוסייה שתאייש אותו (עובדים, לקוחות) ושעות פעילות

רשימת הסידורים לצורך קבלת אישור כיבוי אש

כתלות בסוג העסק, הסידורים לנושא כיבוי אש מוגדרים בצורה מפורטת באתר כבאות והצלה.
העסקים מחולקים לקטגוריות- ולכל אחת מוגדר באלו תנאים ניתן בכלל להגיש תצהיר, על פי הרפורמה שהוגדרה, ובאלו נדרש ביקור מפקח, והסידורים והציוד שנדרש שיהיו.

חברת על בוער מתמחה ארונות כיבוי אש, גלגלון לכיבוי אש לעסק ועוד.

אישור כיבוי אש – מה חשוב לדעת

על מנת לקבל רישיון עסק, או על מנת לקבל אישור לחידוש רישיון עסק במדינת ישראל, קבע המחוקק כי אחד האישורים שחובה להגיש, על מנת לקבל את אותו רישיון עסק, הינו אישור כיבוי אש.

ללא קבלת אישור כיבוי אש, לא יינתן רישיון עסק על – ידי הרשות המקומית.

אישור כיבוי אש לעסק

תהליך קבלת אישור כבאות עבר רישיון עסק:

הגשת בקשה – השלב הראשון בהליך קבלת אישור כיבוי אש, או חידושו, הינו הגשת הבקשה לרישיון לרשות המקומית (ברוב המקרים, הרשות המאשרת את הבקשה הינה הרשות המקומית).

יש ליצור קשר עם האגף העוסק ברישוי לעסקים ברשות המקומית. הרשות המקומית תדע להנחות את בעל העסק אילו מסמכים, או אישורים, נדרש עליו להגיש אליהם, על מנת לקבל את רישיון העסק או לחדש את הרישיון הקיים, בהתאם לסוג העסק ותכולתו. את סידורי בטיחות האש הנדרשים על פי אופי העסק, על מנת לקבל את אישור כיבוי האש לעסק, ניתן למצוא גם באתר הממשלתי של רשות הכבאות וההצלה לישראל.

ביקור מומחה בטיחות אש – לאחר העברת הבקשה אל הרשות המקומית, ובמידה וכל האישורים התקבלו באופן תקין, הרשות המקומית תעביר את הבקשה אל תחנת הכיבוי וההצלה האזורית לצורך בדיקה ובחינה על – ידי מפקח בטיחות אש מטעם תחנת הכיבוי.

מפקח הבטיחות יבצע ביקורת בעסק לצורך בחינה האם סידורי בטיחות האש וההצלה בוצעו כנדרש.
במידה ולא כל סידורי הבטיחות וההצלה בוצעו כנדרש בעסק, מפקח הבטיחות יגיש לבעל העסק דו”ח ובו רשימת הליקויים הנדרשים לתיקון.
במקרה זה, ייקבע מועד לבדיקה חוזרת ע”י מפקח הבטיחות.

קבלת אישור כבאות – לאחר בדיקת מפקח הבטיחות מטעם תחנת הכיבוי וההצלה האזורית ובמידה והעסק עמד בכל הדרישות, בהתאם לסוג העסק ולתכליתו, יעביר המפקח לבעל העסק את אישור כיבוי האש לעסק ובמקביל יעביר המלצה לרשות המקומית על מתן רישיון עסק, או חידושו.

במידה ובית העסק לא עמד בכל דרישות הכבאות, יעביר המפקח לרשות המקומית מכתב סירוב למתן/ חידוש רישיון עסק, עד אשר יתוקנו הליקויים הנדרשים על – ידי בית העסק. 

אישור כיבוי אש לעסק – תפנו למומחים

על מנת להקים עסק במדינת ישראל, אחד האישורים הנדרשים ובלעדיהם לא ניתן לקבל רישיון עסק, או לחדש רישיון לעסק קיים, הינו אישור כיבוי אש לעסק.

אישור הכבאות נלקח בצורה רצינית ולא מתפשרת ובעל העסק חייב למלא אחר כל הנחיות ודרישות המפקח מטעם תחנת הכיבוי וההצלה, על מנת שרישיון העסק שלו יאושר או יחודש וזה מתבצע על – ידי הגשת טפסים ואישורים לרשות המקומית וביקורת כיבוי אש.

אישור כיבוי אש לעסק – מלווים אותך לאורך כל הדרך

על בוער – ציוד לכיבוי אש עומדת לרשותך בשלבים השונים של השגת אישורים לקבלת רישיון עסק.
אצלנו מספקים ציוד לכיבוי אש מכל הסוגים ומאפשרים לך לרכז את הטיפול בסוגיה מול גורם אחד בלבד.
נוסף על כך, באמצעות השירות המקצועי שלנו, יהיה לך קל יותר לקבל אישור לעסק או למפעל וגם לחסוך בהוצאות. בהמשך, נבצע עבורך בדיקות שנתיות לשמירה על הרישיון ובעיקר נשפר את תחושת הביטחון האישי של העובדים והלקוחות.
היתרון שלנו הוא שירות מעולה ומחירים זולים שאין להם תחרות.
כבר עכשיו אנו מתחייבים בפניך למחירים המשתלמים ביותר ובהשארת פרטים באתר גם נוכל לשמור לך מבצע ייחודי לזמן מוגבל.
רוצה לקבל כמה שיותר את רישיון העסק ואת אישור כיבוי אש? הגעת למקום הנכון!

מי צריך אישור כיבוי אש?

החוק בישראל קובע שאחד השלבים בקבלת רישיון עסק או בחידוש רישיון קיים – עבור תחומים מסוימים – הוא השגת אישור שחתום על ידי רשות כבאות והצלה. 
האישור ניתן על ידי הרשות רק לאחר בדיקה מקיפה של ציוד ומערכות הכיבוי הקיימים בעסק, בהתאם למה שנדרש ממנו על פי החוק והתקנות.
עם סיום הבדיקה גם מוגש דוח שמפרט מהם סידורי הכבאות הנדרשים והאחריות חוזרת לידיים של בעל העסק.
לשם השוואה, עסקים שמוגדרים כבעלי רמת סיכון אש נמוכה צריכים החל מ-2017 רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות.
אם ברצונך לברר האם העסק שלך עומד בקריטריונים האלה, נשמח לעזור לך לעשות את זה. 

טיפול מקיף בסידורי הכבאות שלך – זו העבודה שלנו

קיבלת דוח של רשות הכבאות ולא ברור לך מה לעשות איתו, כמה זה עולה ומאיפה להתחיל? אנו נפתור לך את הסוגיה. הציוד שלנו יבטיח עמידה שלך בסידורי הכבאות ויאפשר לך לחזור לפעילות עסקית מלאה בתוך זמן קצר.

כמו כן, כדאי לך להביא בחשבון את שלומם של העובדים ולבחור בציוד שלנו שקיבל את אישור מכון התקנים והגורמים הרלוונטיים.

איך נקבעות הדרישות של רשות הכבאות?

התייעצות עם גורם מקצועי כמו אנשי המקצוע שלנו תסייע לך להתכונן של דרישות הכבאות לטובת קבלת אישור כיבוי אש.
אנו נסביר לך את ההבדל בין דרישות רשות הכבאות הארצית לפי גודל העסק, סוג המבנה, כמות האנשים שצפויים להיות בו, החומרים שבהם נעשה שימוש וכן הלאה. 
במקביל, נעדכן אותך לגבי הנחיות כלליות שעוסקות בנושאים חשובים ובהם התקנת מערכות אוטומטיות לכיבוי שריפות ואיתור עשן ואש, נגישות ברזי שריפה, מטפים לכיבוי אש והתקנת שילוט שמכוון לפתחי יציאות החירום וכמובן לפי התקן החדש פיקוח כיבוי האש מבקשים גם התקנה של ספרינקלרים בבית או בעסק.

הגשת תכנית לרשות המקומית

נציגינו גם יכולים לעמוד לרשותך בשלבים המוקדמים של פתיחת עסק חדש או בחידוש רישיון לעסק קיים. היות ועליך לבנות תכנית עסק מפורטת ולהגיש אותה לרשות המקומית, כדאי להתייעץ איתנו לגבי הפרטים שחייבים להיות בתוכה. 
יחד אתנו נוכל לנסח תכנית שעוזרת לך לפתוח עסק חדש או לחדש רישיון לעסק קיים (אישור תקינות מערכת כיבוי אש).
בין היתר, נבדוק עבורך איזה ציוד כיבוי אש נמצא במבנה, כמה פתחים ויציאות חירום קיימים בעסק ומה מצבן של מערכות גפ”מ, מערכות מים לכיבוי אש, מערכות מיזוג אוויר ומנדפים ומערכות מורכבות. 

כשמדובר על אישור כיבוי אש לעסק – לניסיון מקצועי אין תחליף 

אפשרות להזמין מאתנו את כל הציוד לכיבוי אש תקבל עליך לקבל אישור לעסק.
חוץ מזה, אנו מתחייבים לליווי מלא מול מכון התקנים ויש לנו ניסיון בעבודה מול רשויות הכבאות בארץ. כל אחד מאנשי הצוות שלנו עובר הסמכה להיכרות עם החידושים והתקנות בתחום ואנו מתקינים את הציוד רק לפי התקן כדי לחסוך עבורך הוצאות ועלויות (ספרינקלרים). 
כל פעילות החברה שלנו מתבצעת תחת הסמכה של מכון התקנים הישראלי ומאחורינו המון בעלי עסקים מרוצים. ברור לנו עד כמה קשה להתמודד עם ההיבט הבירוקרטי של פתיחת עסק חדש או חידוש רישיון לעסק קיים, אך אנו מבטיחים לך שירות אישי ומענה לכל השאלות הנפוצות.

אישור כיבוי אש – מההתחלה ועד הסוף

מלבד כיבוי אש, עסק שנדרש להחזיק רישיון או לחדש אותו צריך להגיש בקשות לאישור נגישות לבעלי מוגבלויות ואישור התאמת עסק וחריגות בנייה.
כיוון שהאישורים האלה מוגשים באופן נפרד לכל רשות שאחראית על הנושא, אנו מציעים לך לרכז את העניין של כיבוי אש מול חברה אחת מקצועית ואמינה. 
רוצה לקבל אישור במהרה?

אישור כיבוי אש לעסק – כך תעשו זאת נכון          

החלטתם לעשות את צעד הבטיחות הנכון והמחייב ולהצטייד עם חומר לכיבוי אש בבית העסק שלכם. כל מה שאתם צרכים כעת הוא אישור כיבוי אש לעסק. תהליך של אישור כיבוי אש לעסק- כך תעשו זאת נכון בשלבים הבאים אותם נפרט יותר בהמשך מאמר זה והם- הכנות, הגשת בקשה, ביקור מפקח בטיחות בבית העסק. אישור כיבוי אש לעסק הוא למעשה מחייב כל בית עסק באשר הוא תהליך המחויב בחוק  הנקרא חוק רישוי העסקים. חלק מהתהליך של קבלת אישור כיבוי אש הינו בפניה לגורמים הבאים וזאת לאחר קבלת אישור לרישיון על העסק מ- רשויות המס, משרדי הממשלה הרלוונטיים לבית העסק ואף מנציבות כבאות והצלה במקרים מסוימים. כיצד תוכלו לקבל אישור כיבוי אש לעסק- כך תעשו זאת נכון כי שנספר לכם מעט יותר בהרחבה בהמשך מאמר זה.

הצעדים שיש לעשותם לקראת קבלת אישור כיבוי אש

תהליך של אישור כיבוי אש לעסק הינו תהליך שנשמע אולי מעט מייגע, אך הוא בהחלט הכרחי וכורח המציאות בשביל שבית העסק יוכל להתקיים כנהוג בחוק. ישנם מספר צעדים בהם יש לפעול בכדי לקבל אישור כיבוי אש לעסק, כך תעשו זאת נכון:

  • חשוב לומר כי ישנם חברות בעלות ציוד כיבוי, אשר ישמחו להדריך אתכם צעד אחר צעד עד לקבלת אישור כיבוי אש עבור בית העסק שלכם. הדבר הראון לקראת קבלת אישור כיבוי אש לעסק, הוא הכנות ביצוע סידורי כבאות לעסק. כלומר, בית העסק מחויב לסדר את כל הדרוש בבית העסק שלו בהתאם לדרישות כבאות והצלה
  • הגשת בקשה הינו הצעד הבא, יש להגיש תחילה בקשה לפתיחת עסק חדש או לחידוש עסק קיים ולאחר מכן לגשת עם כל המסמכים הרלוונטיים אל הרשות המקומית ובמקביל לגשת אל רשות כבאות והצלה עם הבקשה לאישור כיבוי אש
  • הצעד השלישי לאחר הגשת הבקשה הינו ביקורו של מפקח בטיחות אש בעסק. כאשר המפקח בודק את בית העסק הוא למעשה בוחן האם נעשו כל ההכנות כנדרש מהרשות לכבאות והצלה בתוך בית העסק. ביקור כזה כרוך בתשלום אגרה עבור בדיקת ציוד מקרקעין

סיכום דבר

בית עסק, אם ברצונך לפתוח עסק חדש או שהנך בית עסק קיים, אתם מחויבים על פי חוק לקבלת אישור כיבוי לעסק. משום שקבלת אישור כיבוי לעסק הוא עניין מציל חיים. סקרנו בקצרה את הצעדים החשובים לקראת מתן אישור כיבוי אש או אישור כיבוי אש לעסק- כך תעשו זאת נכון. החוק במדינת ישראל מחייב כל בית לקבל אישור זה. ללא האישור אין באפשרות בית העסק להתקיים. לפרטים נוספים בחרת על- בוער.

 

נציגינו ממתינים לפנייך כעת! קליק אחד ונתחיל לעבוד על זה. 

צרו איתנו קשר גם בחרום

077-8036386

alboer92@gmail.com

מגוון רחב של פתרונות גילוי וכיבוי אש

לשיחת ייעוץ חינם וללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!